MÅNDAG 3 APRIL 2017

Varginventering avslutad den 31 mars - det säger siffrorna

Varginventeringen är slutförd (den 31 mars 2017) och de preliminära inventeringsresultaten av vargstammen i Sverige visar att den ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år. Trots licensjakter och skyddsjakter minskar alltså inte stammen i numerär och det verkar heller inte förekomma någon spridning att tala om. Inventeringen problematiseras av allt för krångliga regler och snöförhållanden som inte medger tillräcklig inventering vilket gör resultaten osäkra.

- Jägarnas Riksförbund har länge framfört att vargstammen i Sverige är kraftigt underskattad i de officiella siffrorna, säger Henrik Tågmark, rovdjursansvarig i förbundsstyrelsen.

Det visas inte minst av att olika siffror som speglar vargstammen ökar trots att vargstammen påstås minska. Till exempel visar Viltskadecenters viltskadestatistik att antalet angrepp på får och hundar ökar och länsstyrelsernas avskjutningssiffror av älg visar att antalet skjutna älgar i de värst vargdrabbade områdena av Sverige minskar kraftigt. Vidare visade årets vargjakt att kännedomen om hur reviren ser ut och vilka vargar som finns i dem är näst intill obefintlig i de delar av Sverige som har tätast vargstam.

- Eftersom inventeringsmetoderna nu ska göras om är vi oroade för hur framtiden kommer se ut. Istället för en metod som ytterligare underskattar stammen borde fokus läggas på hur den negativa påverkan som vargen medför ska minskas, avslutar Henrik Tågmark.

Den 1 juni presenteras en sammanställning av inventeringen. Läs mer under resurslänkar om läget för vargrevir vintern 2016/17.

För ytterligare information om Jägarnas Riksförbund och vårt ställningstagande om Nej till frilevande varg i Sverige hänvisas till www.rovdjursinfo.se.

Pressmeddelande från: Jägarnas Riksförbund