Fredag 20 november 2015

Västtrafik ger SJ förtroendet att köra Kinnekulletågen

Västtrafik ger SJ AB utökat förtroende inom regionaltågstrafiken. Från och med den 19 juni 2016 kommer SJ köra tågen på Kinnekullebanan. Avtalet sträcker sig över 8,5 år med möjlighet till tre års förlängning. Det totala värdet beräknas till närmare 510 miljoner SEK över den åttaåriga avtalstiden.

– Vi är både stolta och glada över att ha fått förtroendet att köra regionaltågen på Kinnekullebanan, ett mycket spännande trafikåtagande och vi ser en stor resande- och utvecklingspotential för trafiken, säger Chef för Division produkt på SJ Caroline Åstrand.

I december 2014 fick SJ förtroendet och vann upphandlingen om att få köra pendeltågen i Göteborgsområdet och regionaltågen i västra Sverige som går under benämningen Västtågen. Trafiken drivs och körs av SJs dotterbolag SJ Götalandståg

– Upphandlad trafik blir allt viktigare för SJ och en del av vår långsiktiga strategi. Att vi redan är väletablerade i regionen genom Västtågstrafiken skapar värdefulla synergieffekter.

Vi tror att vår möjlighet till att uppnå våra mål om ökat resande underlättas om Kinnekulletåget inkluderas i vår affärsutvecklingsplan för Västtågen, säger SJs vd Crister Fritzson.

Avtalet omfattar åtta fordon och regiontågstrafik inom Västra Götalandsregionen och Örebro. Åtagandet kan delas upp i två trafiksystem: Regionexpresståg Mariestad-Lidköping-Göteborg och Regiontåg Örebro-Mariestad-Lidköping-Herrljunga.

Idag görs ca 400 000 resor per år på Kinnekullebanan. Uppdraget sträcker sig från 2016 till 2024 med möjlighet att förlängas till 2027.


Pressmeddelande från: SJ