Torsdag 12 november 2015


photo credit: xandert - morgueFile license

Ingen jakt på varg i Västra Götaland

Det blir ingen licensjakt på varg i Västra Götalands län. Förvaltningsplanens mål är tre kullar med vargvalpar per år, och där är vi inte än. Först när förvaltningsmålet är uppnått blir det aktuellt med licensjakt på varg i Västra Götaland.

Naturvårdsverket har delegerat beslut om licensjakt efter varg till Länsstyrelserna i Mellersta förvaltningsområdet. Riksdagens och regeringens målsättning är att vargen ska sprida sig över ett större område i Sverige samtidigt som stammen glesas ut i de områden där populationen är som tätast.

Därför planeras vinterns vargjakt till Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands och Gävleborgs län.


Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län