Lördag 31 oktober 2015

Stort intresse för järnvägen i Götene

Till torsdagskvällens berättarkväll, som Götene Fornminnes- och Hembygdsförening bjudit in till, kom cirka 55 personer för att lyssna och själva delta med minnen och synpunkter. Berättarkvällen var den sista för säsongen, men föreningens ordförande, Jan Blomqvist, lovade att redan till våren är det inplanerat ett flertal träffar med spännande rubriker som medlemmar och allmänhet kommer att bjudas in till. Det uttrycktes även önskningar från besökarna om att fortsätta med järnvägshistorien, då man naturligtvis inte fick fram allt under kvällens träff.

Från bondby till ett levande samhälle

På 1870-talet kunde man se antydningar till att Götene skulle bildas som ort. Då öppnades specerihandlare J.O. Forsell en handelsbod för specerier och diverse varor. Men inte minst viktigt så öppnades en vin- och sprithandel av göteborgsfirman Hertz & Co.

Nu etablerade sig även Carl Johansson och samhället tog full fart. Carl Johansson kan man med all rätt säga vara den person som fick tåget att gå genom Götene. Det var tack vare honom som banan mellan Skara och Gössäter drogs genom Götene, i stället för några kilometer västerut.

Om detta berättade Bengt-Göran Nilsson, kvällens berättar-talare. Banan gick under namnet Skara-Kinnekulle-Wärnen Järnväg. På grund av Carl Johanssons generositet att upplåta både mark och bana samt uppföra stationshus gjorde att myndigheterna ändrade den tidigare bestämda sträckningen till att gå genom Götene.

Det påpekades från flera håll att, även om bansträckningarna i dag är borta, så finns i regel de flesta stationshusen kvar utmed sträckningen.

Museiföremål förevisades

Från Götene Museum visades en del ting, bland annat mössor, kepsar, uniformsmärken, kläder, lampor och inte minst en hel del litteratur och böcker som hörde ihop med kvällens tema. Bland annat fanns det en bok upptagande samtliga stationer i Sverige 1952 och där framkom att det arbetade 36 personer på järnvägen genom Götene.

Många av åhörarna, bland annat två representanter från Skara-Lundsbrunns järnvägar, Ove Karlsson och Thomas Roth, kunde bidra med sin kunskap och kännedom. Idag är det bara Skara-Lundsbrunns järnväg som finns kvar som smalspårig bana, och den trafikerar varje sommar sträckningen Skara-Lundsbrunn.Om Malma Hasggårdens Järnväg och dess människor kunde en av åhörarna, tillika ny medlem i hembygdsföreningen, Christer Westerdahl, berätta. Järnvägen på cirka totalt 4-6 km med anslutningsspår och med 0,6 meters spårvidd gick med kalk till Kinne-Malma station vid Västergötland-Göteborgs Järnväg (VGJ). Där tippades kalken från brukens tippvagnar från en ramp ned i den smalspåriga (0.9 m) järnvägens öppna godsvagnar.

Här skrev den egentlige textförfattaren fraktsedlar på jordbrukskalk till hela Sverige som sommarjobb under trettiotalet. Han var då fosterbarn hos sin farbror droskchauffören m.m. Klas Pettersson på Haggården, medan fadern Johan Pettersson hade egen familj i närheten (senare Marieberg, Kestad) och var förman på Haggårdens kalkbruk.

G.A. Janson, en kusin till Pettersönerna, som då ägde Haggården på Kinnekulles östsida tog initiativet till att bygga den först 2 km långa järnvägen. Det uppfattades som ett märkligt företag av den framsynte och driftige lantbrukaren sedermera på Kårtorps säteri i Kinnevedum, som då även hade ett kalkbruk på sina ägor. 1907 erhöll Janson koncession för byggandet och det igångsattes genast. En ingenjör Stenberg var konstruktör och arbetsledare. Som assistent hade han en student, Fredrik Törnqvist, son till Malkolm T?, släkting till Janson. Bolag bildades 1910 med Bergson på Ödbogårdens kalkbruk, Skånska Cement som hade Börjesgårdens kalkbruk, G.A.Janson på Haggården & Sörgården samt Brattefors och Kinnekullekalk med Knut Karlsson på Vinnagården. Då hade banan utsträckts till Brattefors med stickspår till övriga nämnda bruk.

Detta år, 1910, stod alltså hela järnvägen MHJ klar och trafiktillståndet blev beviljat.

Detta var något av det som kom fram under kvällens mycket lyckade berättarkväll. Bengt-Göran Nilsson och Christer Westerdahl tackades med applåder. Under trevlig samvaro vid kaffeborden så gick diskussions vågor höga innan var och en gick, cyklade, åkte bil hem till sitt, dock däremot inte med tåg.

Text och bild: Jan Blomqvist