Tisdag 19 augusti 2014

Största spannmålsskörden sedan 1997

Årets spannmålsskörd beräknas bli över 5,6 miljoner ton, vilket är den största sedan 1997. Höstvetet svarar för knappt hälften, 2,7 miljoner ton. Kombinationen av gynnsamt väder, stora höstsådda arealer och hög avkastning per hektar för de höstsådda grödorna är det som främst bidrar till den stora spannmålsskörden.

Den stora skörden av höstvete förklaras av att den odlade arealen är betydligt större än tidigare år och att hektarskörden beräknas bli den största någonsin, över 7 ton per hektar.

Totalskörden för oljeväxter, raps och rybs, uppskattas bli drygt 300 000 ton, vilket är 8 procent mindre än förra året, men 2 procent mer än genomsnittet för de senaste fem åren. Det är främst minskade arealer som gör att skörden av oljeväxter blir mindre än förra året.

Högre avkastning för höstsådda grödor

Samtliga höstsådda grödor för spannmål och oljeväxter beräknas få större hektarskördar än 2013. Hektarskördarna för höstvete och rågvete beräknas öka mest, med 15 procent respektive 13 procent. Vädret under var hösten 2013 var dessutom mycket gynnsamt för sådd av stora arealer.

Varmare och torrare i juli än normalt

Under årets första sju månader har det varit varmare än normalt i nästan hela landet förutom i juni då det var övervägande kallare än normalt. Under februari och maj var det mer nederbörd än normalt i stora delar av landet medan det i juli var mindre nederbörd än normalt.

En förutsättning för denna prognos är att vädret i augusti och framåt blir som under ett normalår. Med ett normalår menas genomsnittet för de senaste 40 åren.

Så här görs prognosen

Prognosen baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderdata och skördar. I beräkningarna används förutom väderdata även uppgifter om odlade arealer för 2014. Prognosen säger inte något om kvaliteten på de grödor som skördas. Beräkningarna är för hela landet totalt. Regionala uppgifter kan inte redovisas.

Pressmeddelande från: Jordbruksverket