Lördag 19 juli 2014

Folkets Hus branden i Hällekis katastrofal för Musikkåren

Nu på lördagsförmiddagen pågick ännu eftersläckningsarbetet efter den förödande branden av Folkets Hus i Hällekis under natten. Avsaknaden av Folkets Hus som lokal kommer att medföra att flera planerade arrangemang och tillställningar inte kommer att kunna genomföras, men mest katastrofal var nog branden ändå för den anrika Hällekis Musikkår.För Musikkåren är branden en ofattbar tragedi för inne i byggnaden förvarade man instrument, gamla handskrivna oersättliga noter samt alla övriga noter, minnessaker, hela kårens 100-åriga arkiv, fanor m.m. Mycket av detta är oersättligt men anskaffning av instrument och noter för att få kåren på fötter igen lär bli mycket kostsamt och något som man med all säkerhet på något vis måste få hjälp med. Inom snar framtid kommer musikkåren att hålla ett möte för att utröna hur man skall gå tillväga.

Branden av den omtyckta lokalen blev en chock för Hällekisbor och övriga, den uppfördes 1992 som ersättning för det gamla Folkets Hus som skulle rivas och som låg nära idrottsplatsen Hellehof. Förhoppningen är nu att en ny byggnad framöver kommer att uppföras på ruinerna av den gamla så att verksamheten kan fortleva i samhället.