Fredag 13 juni 2014

Bygglov beviljat för ett arkeologiskt skydd i Varnhem

Det är nu klart att Skara pastorat beviljats ett bygglov för en skyddande byggnad över den kyrkoruin som troligen är en av Sveriges äldsta.

Varnhem, med den fantastiska klostermiljön, är en av de viktigaste historiska platserna i landet. Här finns spår av mänsklig bosättning från tusentals år. Under 2005-2008 genomförde Västergötlands museum arkeologiska utgrävningar på kullen bakom klosterruinen. Här låg den stora gård som "Fru Sigrid" donerade till munkarna i mitten av 1100-talet så att klostret kunde byggas. Vid utgrävningarna hittades ruinen av en tidigkristen gårdskyrka med omgivande begravningsplats. Resultaten var sensationella. Man fann en av Sveriges äldsta kyrkobyggnader.

Idag är utgrävningsplatsen täckt med lekakulor för att skydda murarna från frostsprängning. Detta är ingen långsiktig lösning. Väder och vind gör att ruinen riskerar att vittra sönder och förstöras.

Med en överbyggnad av trä skyddas grunden, men det betyder också att det skapas ett rum där det blir möjligt att både uppleva ruinen och få information om platsens spännande historia.

Byggnaden är konstruerad av limträbalkar som bildar en liksidig triangel i sitt tvärsnitt, en takstol. Takstolarna är placerade på horisontella syllar av limträ, som vilar på ett antal pelare i marken. Byggnadens lutande väggar är invändigt täckta av trätjärade brädor, som stabiliserar konstruktionen mellan högbenen av limträ. I rummet över grunden är golvet i stora delar öppet för att besökaren ska kunna se murverket av kalksten. Överbyggnaden, som gränslar över ruinen och en av gravarna från 1000-talets mitt är 12 meter bred, 20 meter lång samt 12 meter hög. Det är AIX arkitektbyrå som stått för förprojekteringen och förslaget på byggnation.

Skara pastorat, i samverkan med Skara kommun och Länsstyrelsen, vill uppföra en byggnad som ska skydda den tusenåriga kyrkogrunden. Ruinen kan därmed bli tillgänglig och historien göras levande och berättas för nutidens besökare. Med exponerad stengrund och den nya överbyggnaden får Varnhem ett nytt rum, där reflexer från markens historia kan bilda berättelser och förståelse i vår egen tid.

Pressmeddelande från: Skara kommun