Torsdag 17 april 2014


photo credit: AB Göta kanalbolag - Creative Commons License - Källa: AB Göta kanalbolag - Jordskred vid Duvkullens Nedre sluss 2014-03-26. Återställningsarbete med pålning

Tidigare Göta kanalöppning på sträckan med jordskred

Arbetet med återställandet av jordskredet, som inträffade på Göta kanal den 25 mars, har gått bättre än väntat. Göta kanalbolag kan därför tidigarelägga öppnandet av sträckan Mem-Norsholm till den 9 maj, tio dagar tidigare än den ursprungliga planen.

Återställandet av jordskredet som inträffade på Göta kanal den 25 mars strax väster om Söderköping har gått bra, trots de svåra geotekniska förhållanden som råder i området.

En omfattande säkerhetspålning har genomförts för att stadga upp området och kanalkanten.Den 9 maj kommer sträckan Mem-Norsholm öppnas, medan övriga delar av kanalen öppnas som planerat den 5 maj.

– Återställandet av jordskredet har gått bättre än väntat, de kritiska monemten är avklarade. Det gör att vi har kunnat revidera tidsplanen, vilket gör att vi kommer att öppna sträckan Mem-Norsholm redan den 9 maj, tio dagar tidigare än våra ursprungliga beräkningar, säger Anders Donlau, vd, AB Göta kanalbolag.

– För att eliminera framtida ras är nu säkerhetspålningen klar, bestående av en 50 meter lång vägg av 200 granstolpar som är mellan 15-20 meter långa. Nu kommer vi även att göra en pallisad av träpålar i kanalkanten innan marken kan återställas. Därefter kan vi börja påfyllnaden av vatten på sträckan, avslutar Anders Donlau.

Pressmeddelande från: AB Göta kanalbolag