Onsdag 19 februari 2014

Omfattande sjöräddningsövning på Vättern onsdagen den 19 februari

Den nybyggda vägfärjan Braheborg med ett stort antal passagerare ombord råkar ut för ett haveri och kolliderar kraftigt med piren i Gränna hamn. Efter kollisionen förlorar färjan manöverförmågan och driver ut från land. Ombord på fartyget finns det skadade och chockade människor. Det är scenariot för en omfattande sjöräddningsövning på Vättern onsdagen den 19 februari.

Larmet från den havererade färjan tas emot av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i Göteborg som genast startar en omfattande räddningsinsats. Svävare och andra räddningsenheter från Sjöräddningssällskapet samt räddningstjänsterna i Jönköping, Gränna, Visingsö och Närke larmas till området för att undsätta passagerarna ombord på Braheborg. Nu väntar ett omfattande räddningsarbete för alla inblandade resurser.

I Sverige är det Sjöfartsverket som är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddning. Vid sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg tar Sjöfartsverket emot larm och leder insatser för att söka och rädda nödställda till havs samt på Vänern, Vättern och Mälaren. Sjöräddningsinsatserna sker ofta i nära samarbete med Sjöräddningssällskapet som är en landsomfattande organisation med 2000 frivilliga sjöräddare, men även i samarbete med flera olika myndigheter.

Övningen på Vättern sker i samverkan mellan Sjöfartsverket, Trafikverket, Sjöräddningssällskapet, Polisen i Jönköpings län, räddningstjänsten i Jönköping samt ambulanssjukvården i Jönköpings län och är ett led i förberedelserna inför att Braheborg ska börja trafikera färjeleden mellan Gränna och Visingsö.

Pressmeddelande från: Sjöfartsverket