Tisdag 11 februari 2014

Klartecken för enklare resor med Västtrafik

Regionfullmäktige i Västra Götaland beslutade idag om en ny pris- och sortimentstrategi för kollektivtrafiken. Beslutet innebär att Västtrafik, i ett första steg, får i uppdrag att genomföra förenklingar av biljettsystemet och biljettsortimentet.

- Efter förankring hos kommunerna och de politiska partierna, har vi nu tagit ett beslut i regionfullmäktige som gör att vi kan påbörja konkreta åtgärder och det känns fantastiskt bra, säger Ulrika Frick, ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Bland satsningarna för att förenkla resandet med kollektivtrafiken ingår en app-lösning för betalning via mobilen, ett förenklat biljettsortiment med ett nytt flexikort, mer användarvänliga kortläsare och slopad check-ut.

- Äntligen finns det förutsättningar för att göra det enklare för alla att resa med Västtrafik. Det ligger ett gediget arbete bakom beslutet, säger Leif Blomqvist, styrelseordförande Västtrafik.

Förändringarna bedöms kunna genomföras inom två år efter beslut i regionfullmäktige. Kostnaderna beräknas till 30 miljoner kr för 2014, 60 miljoner kr för 2015 och 60 miljoner kronor för 2016.

Pressmeddelande från: Kollektivtrafiksekretariatet