Fredag 29 november 2013

Lyckad kanongjutning för Vasamuseets Vänner

Projektet som döpts till Vasakanon har som mål att klarlägga hur sjöstrid gick till på 1600-talet. Genom att tillverka en kopia av en Vasakanon, använda kopior av samtida ammunition, krut och utrustning och genomföra skjuttester kommer frågor att besvaras. Vilket skjutavstånd valdes, vilken verkan hade de olika typer av ammunition som man använde såsom rundkulor, piklod, saxlod resp. kartescher. Hur var miljön var ombord för kanonbesättningen under strid med tryck, buller och krutgaser.

En kopia av en del av Vasas fartygssida liksom ett mastarrangemang skall tillverkas i syfte att studera verkan av olika ammunitionstyper på själva fartyget respektive på besättningen ombord på det fartyg man besköt.

– Det var med stor glädje vi alla närvarande fick se en kanon i det skick vi ville se. En gjutning har alltid riskmoment men nu har vi sett med egna ögon att det gick bra och att vi kan gå in i nästa fas av projektet Vasakanonen. Nu ska kanonen färdigställas i skjutklart skick och utrustas på det sätt Vasas kanoner såg ut och var. Jag vill återigen tacka alla inblandade, Lantz Järn & Metall, Tierps Järnbruk och Tom Ward och Fred Hocker för det kvalitativa arbetet, säger Bertil Björkman, ordförande för Vasamuseets vänförening.

Pressmeddelande från: Vasa Museets Vänner