Torsdag 17 oktober 2013


photo credit: Dave Pape - Källa: Wikimedia

Inhemsk smitta av trikiner

En person i Värmland har insjuknat i parasitsjukdomen trikinos. Det är det första kända inhemska fallet på 35 år i Sverige. Den troliga smittkällan är vildsvinskött.

Den smittade personen hade jagat och styckat vildsvin och därefter tillagat köttet. Efter att personen under flera månader haft olika besvär med bland annat återkommande feber, muskelvärk och trötthet samt neurologiska symtom upptäcktes trikinos. Inga andra personer i omgivningen har insjuknat.

Trikinos är ovanligt i Sverige och risken att smittas är liten. Trikiner kan finnas i bland annat kött av gris, vildsvin, björn och häst. Det är viktigt att köttet är väl genomstekt, minst 68 grader, för att undvika smitta.

Smittar inte mellan människor

Trikinos är en parasitsjukdom som orsakas av larver av rundmasken Trichinella. Sjukdomen smittar inte mellan människor och är behandlingsbar. De senaste 35 åren har inga fall rapporterats med inhemsk smitta i Sverige. Däremot har två personer rapporterats med utlandssmitta under de senaste tio åren . Det ena fallet smittades 2004 efter att ha ätit fläskkött i Bosnien och det andra fallet, som insjuknade 2007, hade tagit med sig vildsvinskorv från Spanien.

Viktigt med trikinkontroll

Fallet visar att risken att smittas med trikiner finns i Sverige även om den är mycket liten och därför är det viktigt att följa det regelverk som finns för att eliminera denna risk. Enligt lag ska trikinkontroll göras av kött från tamsvin, häst, vildsvin och björn, som ska säljas eller ges bort för konsumtion. Vilt som kan vara bärare av trikiner, framförallt vildsvin och björn, ska alltid passera en vilthanteringsanläggning om inte köttet enbart konsumeras i jägarens eget privata hushåll.

Om köttet ska konsumeras i det egna hushållet rekommenderar Livsmedelsverket att prov tas och undersöks för förekomst av trikiner. Hos tamsvin har man i Sverige inte påvisat trikiner sedan 1994. Trikiner påvisas årligen hos svenska vildsvin, 2-7 fall per år, totalt < 0,1 % av undersökta djur.

Pressmeddelande från: Livsmedelsverket