Torsdagen den 15 augusti 2013

Västtrafik återgår till vintertidtabell

På söndag den 18 augusti återgår Västtrafik till vintertidtabell och passar samtidigt på att göra justeringar av avgångstider och körvägar för en del linjer. Tidtabellskiftet innebär även att de tidigare beslutade neddragningarna av trafiken på linjer med få resenärer träder i kraft.

En lista över aktuella förändringar uppdelat per område finns på Västtrafiks hemsida där även alla nya tidtabeller går att läsa och ladda ner. Västtrafiks reseplanerare är uppdaterad med den senaste trafikinformationen och nya tidtabeller finns uppsatta på hållplatserna.

Pressmeddelande från: Västtrafik