Måndagen den 20 maj 2013

Vristulven – nytt naturreservat i Mariestads kommun

Länsstyrelsen har beslutat att skydda halva sjön Vristulven med omgivande skog som naturreservat. Reservatet ligger 3 km söder om Lugnås kyrka och omfattar totalt 298 hektar varav 140 hektar är vatten.

Vristulven är en näringsfattig, trolsk skogssjö med en skärgård som hyser flera öar, skär och vikar. Det är den norra och västra delen av sjön som nu skyddas som naturreservat. Här omges sjön av en gammal gran- och tallskog som till stora delar endast är mycket lite påverkad av skogsbruk. Denna del av Vristulven, och skogen omkring, är hem åt ett rikt fågelliv. Här häckar bland annat storlom, fiskgjuse, lärkfalk och många andra fågelarter som föredrar naturliga och gamla skogar.

Området är ett mycket populärt friluftsområde och hit kommer besökare för att bada, grilla, fiska med mera.

–Vi har nu säkrat att skogen runt norra och västra Vristulven får stå kvar och inte avverkas. Det innebär att alla kanotister, långfärdskridskoåkare, fiskare med flera som besöker reservatet även fortsättningsvis kan få uppleva områdets vildmarkskaraktär, samtidigt som det rika växt- och djurlivet bevaras, säger biologen Henrik Roos på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

En nyhet är att det nu är förbjudet att framföra motordrivet fordon på isen. En verksamhet som tidigare inneburit konflikter med till exempel långfärdsskridskoåkare.

– Jag rekommenderar verkligen ett besök i området. Reservatet har något att erbjuda alla året runt. Allt från riklig fågelsång på våren, sommarkvällar med grillning och bad, höstens stillhet till fina skridskoisar vintertid, säger Henrik avslutningsvis.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län