Måndagen den 6 maj 2013

Husbil och villavagn "dumpade" på truckvägen i Hällekis

Att man då och då stöter på skrotbilar som övergetts ute i naturen är kanske inte så ovanligt, men på den gamla truckvägen i Hällekis står nu ett betydligt större ekipage övergivet och börjar bli sönderslaget - en husbil och villavagn av modell större.Att "dumpa" fordon ute i naturen och på andra platser betecknas som nedskräpning och kan utgöra risk för miljöskada och i så fall är det fråga om ett miljöbrott. Det ligger alltid på ägaren att se till så fordonen transporteras bort men om så inte sker är det kommunens ansvar då man har renhållningsansvar på platser som är allemansrättsligt tillgängliga.Det är också viktigt att sådana här skrotbilar, och i detta fall även husbil och villavagn, kommer bort så snart som möjligt då de ofta har tendens att bli farliga lekplatser för barn.