Fredagen den 22 mars 2013

Explosion i Lidköpings värmeverk orsakade kraftig brand

Under natten till fredagen inträffade en kraftig explosion i en kross som mal ner privat avfall på Värmeverket i Lidköping.

Explosionen orsakade omfattande skador och en svårsläkt brand utbröt som det tog räddningstjänsten flera timmar att släcka.

Lyckligtvis var ingen person i närheten så ingen blev skadad.

På grund av branden är värmeverkets avfallsmottagning stängd för privatpersoner och man hänvisas istället till Kartåsens avfallsanläggning, enligt Lidköpings kommuns hemsida.

Information från Lidköpings Värmeverk

Klockan 23:30 den 21 mars skedde en explosion med påföljande brand i Värmeverket i Lidköping, i den ena av Värmeverkets två kvarnlinjer. Orsaken var att något explosivt material har funnits i avfallet och förorsakat explosionen i kvarnen. Under helgen pågår saneringsarbete och återställningsarbetet börjar tidigt i nästa vecka.

Inga personer skadades i samband med explosionen eller branden. Kvarnlinjen är försedd med skyddsfunktioner för att förhindra personskador vid en eventuell incident och alla skydd har fungerat som planerat. Brandlarm och sprinklersystem aktiverades och Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde påbörja släckningsarbetet.

Värmeverkets kunder kommer inte att påverkas i någon utsträckning. Pannorna går som vanligt och avfallet kommer att hanteras i den andra kvarnlinjen. Värmeverket har försäkring mot denna typ av händelser. En konsekvens är dock att den så kallade privatfickan, där privatpersoner får slänga sitt avfall hålls stängd tills vidare.

Peter Johansson, VD Lidköpings Värmeverk, kommenterar händelsen: ”Detta är en allvarlig händelse, och det viktigaste är att ingen kommit till skada. De materiella skadorna kommer att gå att återställa relativt snabbt. Vi kommer dock att grundligt utreda och ta lärdom av denna kraftiga explosion”