Fredagen den 22 mars 2013

Rekord för vindkraften ger lägre elpriser

Många svenskar är säkert trötta på den kalla blåsten i mars. Men den har också en god sida.
– Vindkraften har producerat rekordmycket i södra Sverige och Danmark. Det ger lägre elpriser, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia Energy Management.

Både det blåsiga vädret och ett ständigt ökande antal vindkraftverk bidrar till rekordproduktionen de senaste veckorna.

– Eftersom en stor del av vindkraften har producerats i elområde syd och i Danmark, där efterfrågan är stor, har det haft stor effekt på spotpriserna i hela Norden. Trots det kalla vädret har elpriserna hållits ner av god produktion, berättar Matina Rosenberg.
I det högtrycksbetonade vädret de senaste veckorna har ändå ett antal lågtryck passerat över Danmark och södra Sverige och bidragit till vindkraftsrekordet.

Snabb vindkraftökning

Under vecka 10 producerades 0,6 TWh i de nordiska vindkraftverken. Även om det blir mindre blåsigt nästa vecka så att produktionen går ner till cirka 0,3 TWh, så förväntar sig Matina Rosenberg nya vindkraftrekord både i år och nästa år.

– I dag är vindkraftens andel av den totala elproduktionen cirka fem procent. Den väntas redan nästa år öka till cirka sju procent, säger hon.

Mycket kallare i år

Det kanske inte är någon överraskning för den som varit ute i marskylan att vecka 11 har varit kallare 2013 än 2012. Men skillnaden var verkligen stor.

– Det har faktiskt varit nio grader kallare i år än förra året, berättar Matina Rosenberg.

Ändå har påverkan på elpriset varit måttlig, inte bara på grund av vindkrafts-rekordet. Kärnkraften utnyttjas just nu till 95 procent. Även om det har varit torrt väder ett tag nu så produceras det ändå relativt mycket vattenkraft.

Ökad elproduktion talar för rörligt pris

Att produktionen av vindkraft och annan förnybar el ökar är ett skäl för konsumenterna att välja rörligt pris under de närmast åren.
– Produktionskapaciteten byggs ut i Norden, men ledningar byggs inte i någon större utsträckning ut mot Nordens grannländer de närmaste åren. Det gör att vi är övertygade om att det är bra för de flesta konsumenter att välja rörligt pris. Det kan bli tillfälliga uppgångar i prisnivån, men över tid kommer det med stor sannolikhet att vara en gynnsam prisbild, säger Joakim Borén, chef privatmarknad på Bixia.


Pressmeddelande från: Bixia