Torsdagen den 21 mars 2013

Lidköpings kommuns kapitalförvaltning ger resultat

De senaste årens aktiva arbetssätt med kommunens fondplaceringar har inneburit ett flertal omplaceringar mellan de olika tillgångsslagen utifrån marknadens svängningar. Valet av fonder har kontinuerligt utvärderats och bytts ut utifrån marknadsförväntningar.

Det nya arbetssättet har inneburit att kommunen nu har goda resultat. För de senaste tolv månaderna har totalportföljens värde ökat med 6,7 procent, vilket är mer än index.

Vid jämförelse med andra fondförvaltare som har samma riskprofil som kommunen genererar kommunens förvaltning drygt 2 procentenheter mer. På de senaste tolv månaderna har förvaltningen gett cirka 35 miljoner kronor mer än jämförbara fonder. Värdet på kommunens fonder uppgick i februari månads slut till 1 716 miljoner kronor.

Detta visar att kommunens strategi med en aktiv förvaltning med långsiktig placeringshorisont har varit framgångsrik.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun