Onsdagen den 20 mars 2013

IF Metall: Nej till avtalsförslag

IF Metall sade på lördagen ett bestämt nej till avtalsförslaget från de opartiska ordförandena, opo.

Förslaget till treårigt avtal innebar ett avtalsvärde på 6 procent inklusive 0,5 procent för arbetstidsförkortning. Avtalsförslaget omfattade perioden den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016.

– Ska det över huvud taget vara möjligt att diskutera en längre avtalsperiod krävs rejäla ökningar av lönenivån och förbättringar av allmänna villkor. Alternativet är att återgå till diskussioner om ett kortare avtal, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

– Förutom rejäla ökningar av lönenivån kräver ett kommande avtal att vårt jämställdhetskrav om en utbyggnad av föräldralönen från fem till sex månader är tillgodosett och att den omvandlas till en försäkringslösning, säger Anders Ferbe.

– Jag tror att ett längre avtal skulle vara bra för Sverige, för företagen och för våra medlemmar. Men det krävs ordentliga förbättringar av det förslag som lagts. Vår bedömning är att det inte kommer att vara lågkonjunktur under hela avtalsperioden. Det finns ekonomiskt utrymme till förbättringar av löner och allmänna villkor, säger Anders Ferbe.

– Avtalsrörelsen har hittills präglats av klara ideologiska inslag. Arbetsgivarna försöker förstärka sin makt på arbetsplatsen. Vi vill i stället lägga fokus på att öka människors trygghet och därmed stödja företagens utveckling, säger Anders Ferbe.

Avtalsbudet från de opartiska ordförandena innehöll förslag till arbetstidsförkortning. För det största avtalsområdet Teknikavtalet sker, enligt förslaget, arbetstidsförkortningen genom uppbyggnad av ett system för delpension. För andra avtalsområden kan det vara i form av utbyggda tidbanker där arbetstiden kan variera över tid.

Avtalsförslaget från de opartiska ordförandena saknade dock avtalsskrivningar och regleringar för hur detta ska gå till och var därmed ofullständigt.

Även övriga fackförbund i Facken inom industrin sade nej till avtalsförslaget

Pressmeddelande från: IF Metall