Måndagen den 18 mars 2013

photo credit: tat - morgueFile license

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) föreslår att regeringen gör Skaraborg till testområde för gårdsförsäljning

I en debattartikel i Sydsvenskan föreslår Sten Bergheden (M) tillsammans med riksdagskollegan Christer Akej (M) att regeringen bör göra Skaraborg, tillsammans med Öland och Skåne, till testområden för gårdsförsäljning.

- För bara 10 år sen var det få som trodde att det år 2013 skulle finnas nästan etthundra vingårdar och sjuttio lokala bryggerier i Sverige. Det är en fantastisk utveckling som bidrar till jobb och tillväxt på landsbygden. Men tyvärr har inget konkret hänt i frågan om gårdsförsäljning. Vi föreslår därför att gårdsförsäljning testas redan nu i ett par områden där det finns en tydlig kombination av jordbruk och turism samt redan existerande vingårdar och bryggerier - i Skaraborg, Skåne och på Öland, säger Sten Bergheden (M).

- Det är också så att flera kommuner i södra Sverige har ansökt om att få bli pilotkommuner för gårdsförsäljning, samtidigt som landets vinodlare är frustrerade och beredda att sälja vin på gården trots förbud för att sen låta det bli ett fall för EU-domstolen. Utvecklingen mot att tillåta gårdsförsäljning i Sverige kommer att bli svår att stoppa. Vi vill att regeringen redan nu gör ett par områden till testområden för gårdsförsäljning av vin och öl, däribland Skaraborg. Det skulle ge arbetstillfällen, stärka besöksnäringen och vara positivt för landsbygdens utveckling, säger Christer Akej (M)

Riksdagsmännen går inom kort vidare med ett möte med ansvarigt departement för att ytterligare driva på frågan om Skaraborg som testområde för gårdsförsäljning.

Länk till debattartikeln i Sydsvenskan


/Pressmeddelande