Fredagen den 15 mars 2013

Flytt av vargtiken i Junsele är genomförd

Vargtiken är nu släppt på utsläppsplatsen i Stockholms län. Transporten gick bra och tiken var pigg när hon gav sig iväg.

Vargtiken infångades under torsdagen i Junseletrakten. En veterinär på plats undersökte tiken och bedömde att hon var i god kondition och att hon klarade en flytt. Därefter transporterades vargtiken i en speciellt anpassad bur i bil till utsläppsplatsen. Tiken var lugn under färden och pigg när hon släpptes ut i området i Stockholms län som finns bland utsättningsplatser för varg som sex länsstyrelser har lämnat på uppdrag av regeringen.

Vi har satt på ett GPS-halsband. På veterinärens inrådan har vi valt ett halsband med drop off-funktion. Det betyder att halsbandet ramlar av efter cirka en månad. Veterinärens bedömning grundar sig på att den här vargtiken visat tecken på eksem från halsband tidigare, berättar Magnus Kristoffersson, projektledare på Naturvårdsverket.

Vargtiken i Junsele är en långvandrare och har tidigare vandrat långa sträckor. Hon har rört sig österut och västerut för att sedan röra sig mot norr. Men hon har aldrig återvänt till exakt samma ställe.

Vi brukar påpeka att det är vilda djur och därför går det inte att förutse vart de tar vägen. Det ska bli intressant att se om hon gör som hon gjort tidigare eller om hon väljer en annan väg den här gången. Det är möjligt men klart är att ingen vet. Vi har inte genomfört tillräckligt många flyttar för att man ska kunna dra säkra slutsatser om hur vargar beter sig vid en flytt, avslutar Ruona Burman.

Personal på plats övervakar att tiken klarat transporten bra och att hon lämnar utsläppsplatsen. Naturvårdsverket återkommer med information när tiken lämnat området.

Pressmeddelande från: Naturvårdsverket