Fredagen den 8 mars 2013

Solceller värmer Fornängsskolan

I slutet av december 2012 blev Götene kommuns första solcellsanläggning klar. Den är monterad på Fornängsskolans sydöstra fasad och delvis på skolans tak. De fasadmonterade solcellerna fungerar också som solavskärmning för fönstren så att det inte blir för varmt inomhus. Detta har länge varit ett problem på skolan.

Anläggningen beräknas producera drygt 20 000 kWh el per år vilket motsvarar ungefär vad fyra normala villor drar i hushållsel per år. För kommunen innebär det ungefär 20 tusen kronor lägre elkostnad per år. Dessutom minskar behovet av kyla inne i lokalerna vilket ger ytterligare besparing.

För en del av anläggningens kostnader fick kommunen ett statligt bidrag. Detta förbättrade ekonomin i projektet ytterligare.

Götene kommun