Fredagen den 8 mars 2013

Elnätsavgiften i Lidköping lägst i Sverige

För den som väljer att bo i Lidköping finns det tusenlappar att tjäna. Lidköpings Elnät har nämligen den lägsta elnätsavgiften i Sverige. Detta säger en alldeles färsk rapport från Villaägarnas riksförbund, där man granskat alla Sveriges elnätsbolag. För ett vanligt småhus beräknat på 20 000 kwh ligger Lidköpings kommun 4000 kr lägre än Blåsjön nät i Strömsunds kommun som är dyrast. Elnätsavgiften till Bjåsjön nät är 8 962 mot Lidköpings kommun 3 686 kr per år.

Till skillnad mot elleverantörena så agerar leverantörerna av elnät på en monopolmarknad eftersom du som kund bara har en nätleverantör att välja på till ditt hus. Villaägarnas rapport visar att prisskillnaderna är stora i landet.

En anledning till den stora variationen av pris mellan olika nätbolag kan delvis förklaras med tätheten av nät men även av nätbolagens avkastningskrav. För att ha en rimlig prisnivå bestämmer Energimarknadsinspektionen den maximalt tillåtna intäktsnivån för nätbolag.

Hur kommer det sig då att Lidköpings kommun kan ha så låga elnätsavgifter?

Jan-Erik Skoglund, elnätschef i Lidköping svarar:

- Lidköping Elnäts goda resultat i Villaägarnas undersökning kan förklaras av ett långsiktigt och ansvartagande ägandeskap av kommunen, samt en engagerad och plikttrogen personal med en eftersträvan att utföra såväl planering som underhållsarbeten på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är att skapa närhet och goda relationer till kunden och att även i framtiden befinna sig ibland de främsta i branschen.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun