Torsdagen den 7 mars 2013

Inga beslut fattade om Medeltidens världs framtid

Med anledning av de rykten som florerar kring nya satsningar vid Medeltidens värld/Äventyrslandet i Götene vill vi förtydliga att inga beslut är fattade.

Styrelsen för Medeltidens värld AB diskuterade under onsdagen 6 mars ett eventuellt samarbete med entreprenören Jonas Magnusson. Jonas Magnusson har framfört ett förslag till Götene kommun om att utveckla Medeltidens värld till en temapark om religioner. I nuläget pågår enbart diskussioner om ett eventuellt framtida avtal med Jonas Magnusson. Inga beslut har fattats.

Två styrelseledamöter från Medeltidens värld AB har fått i uppdrag att tillsammans med Jonas Magnusson titta på hur ett eventuellt avtal mellan parterna skulle kunna se ut, för att styrelsen sedan ska kunna ta ställning till förslaget om en religionstemapark.

Pressmeddelande från: Götene kommun