Tisdagen den 5 mars 2013

Olyckliga konsekvenser när hänsyn inte tas till invånarnas behov

Hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen fattade idag beslut om en framtida struktur för tio närsjukvårdscentrum utifrån de tio sjukhus i regionen som benämns lokalsjukhus. Sjukhusen grupperas i fyra nivåer utifrån den verksamhet som idag finns inom respektive sjukhuskropp. Jonas Andersson, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet (FP), är kritisk mot att för liten hänsyn tas till invånarnas faktiska behov och yrkade därför, tillsammans med övriga allianspartier, på avslag.

- I grunden är det bra att utreda lokalsjukhusen, men det är olyckligt att enbart utgå från geografi och byggnader, istället för att utgå från de faktiska behov som finns hos befolkningen. För om vi nu menar allvar med att närsjukvårdscentrumen ska spela en viktig roll i framtidens sjukvård, varför ska vi då inte våga tänka tanken att de kanske behövs på fler platser, och inte bara där det av en ren tillfällighet råkar ligga ett sjukhus?, sade Jonas Andersson (FP).

- I ärendet beskrivs planerna för tio närsjukvårdscentrum på tio orter i Västra Götaland. Det anmärkningsvärda är att två av regionens sjukhus som idag är akutsjukhus efter dagens beslut ska klassificeras som närsjukvårdscentrum. Jag har svårt att tolka detta på något annat sätt än att den politiska ledningen med S, V och MP planerar för att avveckla akutverksamheten i Alingsås och i Lidköping och då borde de varit tydliga med det beskedet, avslutade Jonas Andersson (FP).

Pressmeddelande från: Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland