Tisdagen den 5 mars 2013

Borg blåser de fattigaste på utlovat bistånd

Finansminister Anders Borg vill minska Sveriges bistånd till världens fattiga och istället använda pengarna till att finansiera flyktingmottagandet i Sverige. Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson Hans Linde är kritisk till förslaget.

- Samtidigt som Anders Borg vill ta än mer pengar från biståndet för att finansiera flyktingmottagandet i Sverige stoppar regeringen biståndet till Burkina Faso, ett av världens fattigaste länder, säger Hans Linde.

Formellt når det svenska biståndet idag upp till målet om 1% av BNI. Men redan idag går biståndspengar till annat än bistånd, som exempelvis Sveriges ambassad på Island, svenska högskolor och flyktingmottagandet i Sverige. Enligt nätverket Concord uppgick det svenska biståndet egentligen till 0,89% av BNI 2011.

- Vänsterpartiet står upp för en human flyktingpolitik. Den som har flytt till Sverige från krig och förföljelse ska få skydd här. Men flyktingmottagande i Sverige är inte biståndsverksamhet och borde inte finansieras med biståndsbudgeten. Vi kan aldrig acceptera att man genom budgettrixande blåser de fattigaste på redan utlovat bistånd, säger Hans Linde.

Pressmeddelande från: Vänsterpartiet