Måndagen den 4 mars 2013

Dafgård har spårat misstänkt hästköttsbedragare

Efter över 1000 dna-prover och en omfattande utredning, har Dafgård nu spårat den leverantören som felaktigt blandat in hästkött som nötkött. Jurister är inkopplade och bevismaterial har lämnats över till myndigheterna.

- Vi arbetar tillsammans med berörda myndigheter och branschorganisationer för att något liknande inte ska kunna ske i framtiden, säger Magnus Dafgård, vVD på Dafgårds.

Den aktuella underleverantören står för en liten andel av inkommande köttråvara. Dafgård har med hjälp av dna-analyser säkrat bevis för att leverantören blandat in hästkött som nötkött, trots tidigare garantier till Dafgård att de inte hanterar häst.

Den aktuella leverantören har levererat råvara till samtliga av de fyra produktionstillfällen då vi påvisat spår av hästkött.

- Vi har genomfört över 1000 dna-prover. Inget prov har påvisat innehåll av hästkött i några av Familjen Dafgårds egna produkter på den svenska marknaden, säger Magnus Dafgård, vVD på Dafgårds.

- Vi har dock stor förståelse för våra kunders oro. Då all köttråvara från den identifierade leverantören spårats, har vi som en försiktighetsåtgärd, spärrat berörda produkter för försäljning och ytterligare provtagning. Vi vill poängtera att detta är en ren försiktighetsåtgärd, säger Magnus Dafgård, vVD på Dafgårds.

Berörda grossistkunder är informerade och produkterna kommer omgående att ersättas med nya. Dafgård producerar nu med dna-kontrollerad råvara och endast från leverantörer som kan uppvisa bevis från myndigheter på att de inte hanterar häst i sina anläggningar.

Pressmeddelande från: Dafgård