Fredagen den 1 mars 2013

Medborgarförslag om uppsnyggning av Hällekis

Några boende i Hällekis har lämnat in ett medborgarförslag till Götene kommun där man önskar att det vidtas vissa åtgärder för att snygga upp samhället.

Man tycker att den nuvarande platsen för återvinningscontainrar ligger för nära Hällesäter och vill att den flyttas till en plats bakom Värmeverket. Nuvarande återvinningsplats skulle istället göras om till en liten park med soffor och blomsterrabatter för att bli en samlingspunkt.

Det föreslås även en eller flera platser där man kan tippa trädgårdsavfall samt upprensning av en hörntomt och möjlighet att komma genom staketet som är uppsatt på Slathagsvägen.