Torsdagen den 15 november 2012

Vattenläget i Vänern

Höstens ihärdiga regnande höjer vattennivåerna i våra vattendrag. Hur ser det ut i Vänern just nu? Och vad gör Länsstyrelsen?

– Vattennivån i Vänern är just nu 44,78 meter. I nuläget bedömer Länsstyrelsen att Vattenfall följer gällande vattendom och tappar Vänern enligt den, säger Ulf Gustavsson på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

SMHI gör bedömningen att nivån kommer att sjunka långsamt under kommande dagar. Vattennivån kommer dock att fortsätta att ligga högt ytterligare en tid.

Enligt vattendomen ska det ske en tvångstappning med 900 m3/s när vattennivån överstiger 44,85 meter. Om sedan vattennivån ökar ytterligare och överstiger 45,15 meter ska nästa tvångstappning ske med 1 000 m3/s.

– Länsstyrelsen följer läget och har intensifierat samverkan med Älvsamordningsgruppen för Vänern och Göta älv där Vattenfall, berörda kommuner, räddningstjänster med flera ingår, säger Ulf Gustavsson.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län