Onsdagen den 7 november 2012

Götene kommun planerar för framtiden

Framöver kommer alla medborgare i Götene kommun att bjudas in till dialogmöten på olika orter om hur bygden skall utvecklas i framtiden.

På mötena kommer man att diskutera:

  • Vad är en framtidsplan/översiktsplan?
  • Vad gör vår miljö till en bra plats att bo och leva för dig?
  • Vad värderar du mest i din närmiljö idag?

Höstens kommundelsmöten

Lundsbrunn
13 november Lundsbrunns Bygdegård

Källby
14 november Källby Gårds skola, matsalen

Götene
20 november Centrumhuset, Sessionssalen

Hällekis
21 november Folkets Hus, Hällekis

Samtliga möten startar klockan 18.30 och avslutas cirka klockan 20.00. Kommande medborgarmöten sker under 2013. Varje kommundel kommer att genomföra fyra dialogmöten innan ny framtidsplan/översiktsplan antas av kommunfullmäktige under år 2014.