Söndagen den 28 oktober 2012

Få heltidsarbetande i Götene kan i dag få full a-kassa

Bara en av fjorton heltidsarbetande i Götene kan i dag få full ersättning från a-kassan vid arbetslöshet, visar nya beräkningar från TCO. Med TCO:s förslag till höjt inkomsttak skulle antalet heltidsarbetande i kommunen med rätt till maximal ersättning kunna öka från 312 till 2185 personer.

- Arbetslöshetsförsäkringen ger inte längre en inkomsttrygghet och det får allvarliga följder både för den enskilde och samhällsekonomin. Det är därför dags att höja inkomsttaket i försäkringen, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Bara en mycket liten del av de heltidsarbetande får maximal ersättning motsvarande 80 procent av inkomsten vid arbetslöshet. I Götene är det endast 312 heltidsanställda - eller en av fjorton - som kvalificerar sig för den här ersättningen om de är anslutna till a-kassan. Men den som tjänar 25 000 kronor får bara 70 procent av lönen i ersättning och den som tjänar 30 000 får hälften.

TCO:s förslag till ny arbetslöshetsförsäkring innebär bland annat att inkomsttaket höjs från 18 700 kronor i månaden till 27 500 kronor. För Götene betyder det att ytterligare 1873 heltidsarbetande i kommunen skulle hamna under taket och kunna få rätt till inkomstskydd vid arbetslöshet. I hela länet handlar det om 200926 personer.

- Inkomsttryggheten är viktig för att man ska våga ta steget och söka nytt jobb. Den som investerat i utbildning och kompetens ska vid arbetslöshet inte tvingas att skaffa första bästa jobb för att klara hushållsekonomin. Det minskar produktiviteten och missgynnar samhällsekonomin eftersom fler hamnar på "fel" jobb, säger Eva Nordmark.

Läs mer här om TCO:s förslag till en förändrad arbetslöshetsförsäkring.

Pressmeddelande från: TCO