Torsdagen den 27 september 2012

Böneutrop från minaret kan bli godkänt i Sverige

Moskén i Fittja i Södra Stockholm stod klar 2007 och till den även en 32 meter hög minaret. När detaljplanen upprättades för byggnationen skrevs det in att inga böneutrop fick ske, detta kan nu komma att ändras.

Hittills har aldrig några böneutrop från minareter varit tillåtna i Sverige men Islamiska föreningen i Botkyrka har nu ansökt om detta via ett medborgarförslag. Samhällsbyggnadsnämnden ansåg att ett förbud inte skulle hålla i en rättslig prövning och att man nu inte kan förbjuda böneutrop.

Ärendet skall upp i kommunstyrelsen och blir det godkännt där så är det fritt fram för böneutrop från minareten i Fittja.

Hur man beslutar kan bli prejudicerande när det gäller böneutrop från andra moskéer landet.