MÅNDAG 29 MARS 2021

Götene på plats 147 i bredbandsutbyggnad

Götene hamnar på plats 147 i en rankning av Sveriges kommuner vad gäller utbyggnad av snabbt bredband på landsbygden. Under 2020 hade 54 procent av hushållen på landsbygden i Götene tillgång till snabbt bredband, en ökning med 3 procentenheter sedan 2019. Det visar ny statistik från Post- och telestyrelsen som analyserats av Svenska Stadsnätsföreningen.

– I Götene saknar fortfarande cirka 46 procent av hushållen på landsbygden tillgång till snabbt bredband. Pandemin har visat vilken samhällskritisk infrastruktur bredbandet är. Därför är det avgörande att de aktörer som bygger ut bredbandsnätet får bättre förutsättningar för att nå de nationella målen, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Ny statistik från Post- och telestyrelsen, PTS, visar att tillgången till fiber har ökat i 284 av landets 290 kommuner under 2020. I hela landet har nu 83 procent av hushållen tillgång till bredband. Det är en ökning med knappt 3 procentenheter jämfört med 2019, vilket innebär att utbyggnadstakten går allt långsammare – och det är framför allt utbyggnaden av bredband på landsbygden som tar tid.

I landet som helhet har andelen på landsbygd som fått bredband ökat till 55 procent. I Götene ökade andelen uppkopplade hushåll på landsbygden med 3 procentenheter vilket placerar Götene på plats 147 i årets rankning. Men fortfarande saknar 46 procent av landsbygdshushållen i kommunen snabbt bredband. Karlskrona är den kommun där utbyggnadstakten var som störst under 2020.

– Det är allvarligt att de hushåll som fortfarande inte har tillgång till fiberbredband till så stor del befinner sig utanför städerna. Utvecklingen har ytterligare förstärkt klyftan mellan stad och landsbygd, säger Mikael Ek.

Sett till hela Götene kommun hade 72 procent av hushållen tillgång till bredband via fiber 2020, en ökning med 3 procentenheter sedan 2019.

Den nationella bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 2025” har som mål att 95 procent av alla hushåll och företag redan år 2020 skulle ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s – ett mål som nu alltså inte har nåtts.

– För att minska ojämlikheten måste regeringen snabbt röja de hinder som hämmar den fortsatta bredbandsutbyggnaden. Därför är det oerhört glädjande att Regeringskansliet i onsdags uppdrog att ta fram förslag till undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen. Det skulle möjliggöra för kommunala stadsnät att ansluta hushåll även i närliggande kommuner, ofta just på landsbygden, säger Mikael Ek.

Sundbyberg är Sveriges bäst uppkopplade kommun med 98 procent. Karlskrona, Vellinge och Klippan är de tre kommuner som hade snabbast utbyggnad av fiber på landsbygden.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Svenska Stadsnätsföreningen