MÅNDAG 1 MARS 2021

Tåget ska vara på spåret - inte du

Antalet incidenter där obehöriga människor befinner sig på eller i närheten av järnvägsspåren är fortfarande många. Trafikverket vill nu nå ut till allmänheten via sociala medier för att varna för farorna med att befinna sig på spåret – man kan vinna sekunder, men riskerar sitt liv.

Det är inte bara i storstadsområden som personer genar över järnvägen, för att till exempel hinna med ett tåg eller få en genare/kortare väg. I norra Sverige ser Trafikverket alltfler som genar över spår, särskilt tydligt blir det under vintern då personer på skidor eller skoter färdas över järnvägen eller längs med spåren. Riskerna med människor i spåren är betydligt större än de flesta tror. Tågen är i dag både tysta och extremt snabba.

- En del tror att tågen kan bromsa in i tid för att undvika påkörningar men så är inte fallet. Ett tåg idag har en bromssträcka på mellan 1000 och 1200 meter när det nödbromsar. När lokföraren får syn på en person i spåret så är det för sent att hinna stanna, säger Angelica Qarlsin strategisk planerare på Trafikverket.

70 till 110 personer har omkommit

De senaste tio åren har mellan 70 och 110 personer omkommit per år när de obehörigt och därmed olagligt visats i spårområdet. Trafikverket jobbar systematiskt med att minska risken för olyckor och dödsfall vid järnvägen. Bland annat så förbättras säkerheten på stationsområden, vi sätter upp stängsel och skyltar, röjer växtlighet för bättre sikt och informerar. Men det går dessvärre inte att bygga bort farorna längs hela järnvägen

- Vi har försökt nå de som genar över järnvägen på olika sätt, men det är inte lätt att ändra på beteenden. Nu vill vi att nå människor via sociala medier för att lyfta detta problem. Vi vill inte att folk på grund av obetänksamhet ska skadas allvarligt eller till och med omkomma för att de genar över järnvägen. Det är också ett arbetsmiljöproblem för lokförarna som fasar för att se personer dyka upp på spåret och inte kunna stanna tåget, säger Qarlsin och fortsätter.

- Använd enbart markerade järnvägsövergångar när du behöver korsa järnvägen. Att gena är olagligt, och att vinna några sekunder är inte värt att riskera att skadas allvarligt eller till och med omkomma.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Trafikverket