TORSDAG 25 FEBRUARI 2021

Paroc i Hällekis planerar ny produktionslinje med elugn

Paroc AB har i dagarna lämnat in ett underlag för samråd med berörda myndigheter med avsikt att ansöka om ett nytt miljötillstånd för utökad produktion och en ny produktionslinje vid fabriken i Hällekis.

Företaget vill utöka sin produktionen till maximalt 140 000 ton mineralull per år, idag har man tillstånd till max 100 000 ton.

En ny produktionslinje med elektrisk smältteknik (elugn) skall ersätta en av dagens kokseldade linjer vilket kommer att medföra ett betydligt minskat utsläpp av CO.

Mer information finns på Parocs hemsida, klicka här!