TISDAG 23 FEBRUARI 2021


Bild av Hans Benn från Pixabay

Nu ska problemet med kanadagäss vid Boulognersjön åtgärdas

Under flera år har kanadagäss ställt till med problem med dålig vattenkvalitet och sanitära problem när de vistas på stranden vid Boulognersjön. Därför kommer kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) under onsdagen besluta om att åtgärder ska genomföras för att komma tillrätta med problemet.

Fåglarnas närvaro vid sjön under vår/sommarsäsongen har gjort att besökare inte kan använda platsen så som det är tänkt på grund av den stora mängden fåglar och den spillning som de lämnar efter sig. Fåglarna har även bidragit till för höga bakteriehalter i vattnet som gjort att badplatsen har behövt stängas vid ett antal tillfällen. Detta trots att en rad åtgärder tidigare har satts in för att hantera situationen.

— Vi har skapat den här platsen för att Skövdeborna ska ha en fin och trevlig plats att vara på och kunna njuta av sol och bad på sommaren. Att den då blir förstörd av kanadagässen så att barnen inte kan bada eller att man inte kan ha sin picknick på gräsytorna är inte rimligt, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande. Vi kommer därför besluta om skyddsjakt på kanadagässen för att säkerställa att den kan användas som det är tänkt.

Skyddsjakt vid upprepade tillfällen

Skyddsjakt kommer att genomföras återkommande under våren och sommaren 2021 i syfte att minska mängden fåglar och för att skrämma bort resten så att de söker sig till andra platser. Åtgärden behöver genomföras vid upprepade tillfällen för att få resultat och kommer att genomföras av kommunens skyddsjägare i enlighet med de tillstånd som krävs (skyddsjakt inom detaljplanerat område).

Nyhet/Pressmeddelande från: Skövde kommun