MÅNDAG 22 FEBRUARI 2021


Foto: Jenny Sjöö

Fjärrundervisning för alla klasser på Liljestensskolan igen

Efter nya rekommendationer från Smittskyd Västra Götaland beslutar huvudmannen för Götene kommun att gå över till fjärrundervisning för alla klasser igen, från och med tisdagen den 23 februari.

Vissa elever har behov av att fullfölja sin undervisning på plats i skolan. Deras vårdnadshavare har kontaktats.

Lärare och annan personal finns även på plats i skolan och kan kontaktas om man har frågor.

Vårdnadshavare får mer information på Delta.

Lunchlådor finns att hämta

Elever som ej har beställt kalla matlådor denna vecka, har möjligheten att hämta en varm matlåda på närmaste skola i kommunen varje dag istället. Lådan hämtas vid respektive skolkök i Lundsbrunn, Hällekis, Källby, på Prästgård och Ljungsbacken mellan klockan 11.00 och 13.00.

Nyhet/Pressmeddelande från: Götene kommun