MÅNDAG 22 FEBRUARI 2021

Investeringen i Axvall ger hästnäringen goda framtidsutsikter

Sedan 2017 har hästutbildningen funnits vid Axevalla travbana i förhyrda lokaler, genom att investera i nya lokaler ges ökade möjligheter till att fortsätta satsningen på utbildning med hög kvalitet och närhet till näringen, det är också en av Sveriges få utbildningar som är kopplat till travsport. Regionfullmäktiges beslut om investeringen i Axvall fullföljer det strategiska beslut om att samordna regionens utbildningar inom hästnäringen till en plats.

Byggnationen av ett nytt hästcentrum beräknas vara klar hösten 2023 och kommer kunna ta emot 192 elever inom gymnasieutbildningarna och 64 elever inom yrkeshögskolan. Med denna investering är det vår förhoppning att en ökande andel av regionens hästintresserade ungdomar ser möjligheten till en bra utbildning, samt även att detta blir en intressant utbildning för hela landet.

Det är med glädje som vi nu kan starta utbyggnaden och skapa en framtidsutbildning inom en av de gröna näringarna som har en stor efterfrågan på utbildade ungdomar, säger Ulf Eriksson (C), ordförande naturbruksstyrelsen.

Nyhet/Pressmeddelande från: GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen