MÅNDAG 22 FEBRUARI 2021

Nya siffror: Nu bor det 13 194 personer i Götene

I dag publicerar SCB färska befolkningssiffror för 2020 för kommuner runt om i landet. Bilden är tydlig: befolkningen växer på många håll. Men i Götene kommun är folkmängden ganska oförändrad.

I Götene bor numera 13 194 personer. Det innebär att folkmängden är i stort sett oförändrad jämfört med 2019 (+13 personer).

– I Götene har inflyttningen varit större än utflyttningen. Kommunen registrerar 695 inflyttade, jämfört med 671 utflyttade. Men det har registrerats flere dödsfall än födslar än dödsfall, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.

I hela Västra Götalands län ökar befolkningen med minst 0,2 procent i 28 av 49 kommuner jämfört med året före. Den största ökningen står Kungälvs kommun för (1,5 procent), medan folkmängden i Gullspångs kommun minskade mest (2,1 procent).

Följande bild visar utvecklingen kommun för kommun.


Ökning i flera kommuner

I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 379 295 invånare. Det är en ökning med 0,5 procent jämfört med 2019.

Folkmängden ökar på flera håll. Jämfört med året före har 137 kommuner växt och 93 krympt. I de övriga kommunerna är förändringarna mindre än 0,2 procent.

Den största befolkningsökningen i hela landet hittar vi i Trosa kommun i Södermanland. Här har folkmängden växt med 4,1 procent på bara ett år.

Under samma period har befolkningen i Högsby i Kalmar län krympt med över tre procent.

– Trots att invandringen till Sverige minskade kraftigt jämfört med 2019 var det invandringsöverskottet som främst ökade Sveriges folkmängd. Vi får gå tillbaka till babyboomåret 1992 för att hitta ett år då födelseöverskottet var den drivande faktorn bakom Sveriges folkökning, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Tydligt geografiskt mönster

Trenden är ännu tydligare på lite längre sikt: I 225 av 290 kommuner är befolkningen större än den var för tio år sedan. På många håll är ökningen markant: 79 kommuner har haft en ökning på över tio procent sedan 2010.

Det finns ett klart geografiskt mönster till utvecklingen: det är i de norra delarna av landet som befolkningen krymper över de senaste tio åren.

I tre län är det fler kommuner som krymper än växer jämfört med 2010: Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

– Götene är en av de få kommuner där folkmängden minskat under de senaste åren. På tio års sikt har antalet invånare gått ner från 13 223 till 13 194, alltså en minskning med 0,2 procent, säger Linus Garp.

Nyhet/Pressmeddelande från: SCB