FREDAG 19 FEBRUARI 2021

Första grävtaget för Sempers nya logistikcenter i Götene

Igår togs det första grävtaget för Sempers nya logistikcenter vid E20 i Götene av kommunstyrelsens ordförande Susanne Andersson, deltog gjorde även kommunstyrelsens andre vice ordförande Åsa Karlsson, kommundirektör Jerker Andersson-Liljestrand, representanter från Semper, CH Square, Logent och Business Region Skaraborg.

Runt 250 miljoner kronor har Semper investerat de senaste åren i sin tillverkningsanläggning i Götene, som ytterligare ett utvecklingssteg bygger man nu det nya logistikcentret på 23 000 kvm mellan nya och gamla E20 i höjd med Rasta.

Sempers nya etablering kommer att innebära cirka 40 nya arbetstillfällen och beräknas stå klart att tas i drift under senhösten 2021.