FREDAG 19 FEBRUARI 2021

Götene kommun säljer Västerbyskolan

Vid ett extra kommunfullmäktige möte i går kväll beslutade Götene kommun att sälja f.d. Västerbyskolan till Västerby Skolfastigheter AB, priset var satt till 11,5 miljoner kronor.

Beslutet gick igenom med 22 ja-röster mot 19 nej-röster, den röda oppositionen var emot försäljningen och ville istället att f.d. Västerbyskolan skulle hyras ut till Västerby Skolfastigheter AB.

Olinsgymnasiet, genom sitt bolag Västerbyskolfastigheter AB, som nu köper f.d. Västerbyskolan har för avsikt att bedriva gymnasieskola i fastigheten.

Redan idag sattes det upp skyltar på skolans fasad och nästa vecka påbörjas renoveringen av lokalerna, skolan beräknas vara klar att tas i bruk under hösten 2021.