ONSDAG 10 FEBRUARI 2021


Bild av Zan Andjic från Pixabay

Oväntat få drönarkort i hela landet

Hittills har 8 539 drönarkort utfärdats i Sverige. Antalet drönare och drönarpiloter är betydligt fler enligt Transportstyrelsens beräkningar. Det innebär att många ännu inte gått igenom prov och erhållit kortet för att de ska kunna fortsätta flyga som tidigare. De nya reglerna som kräver drönarkort infördes för drygt en månad sedan.

Den 1 januari började nya regler för drönarflygning att gälla inom hela EU. Nu måste den som flyger drönare ha ett drönarkort. Den som vill ta ett drönarkort måste också få godkänt på ett prov. Men nu visar det sig att något färre drönarflygare än förväntat har tagit kortet under den första månaden av det nya regelverket. I hela landet har hittills 8539 drönarkort utfärdats.

– Det har varit en ganska mjuk start när det gäller antal personer som har tagit drönarkort eller operatörer som har registrerat sig. Troligen beror det på väder och säsong. Många väntar till varmare dagar för att flyga. Det säger Rémi Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsen.

Varje person som flyger med drönare behöver ett drönarkort. Att få drönarkort är utfärdade, innebär att få drönarpiloter har genomgått de nödvändiga proven. De prov som drönarpiloter ska gå igenom är inte omfattande. Det är grundläggande kunskap om drönarflygningens regler som behövs. Kostnaden för den enskilde individen är några hundra kronor. Trots det är det få som har genomfört genom proven och skaffat kortet.

Majoriteten, närmare 50 procent räknat på hela landet, av de som tagit drönarkort och registrerat sig som operatör är i åldern 40–59 år.

– Det indikerar att det i första hand är de professionella drönarpiloterna, de som använder drönare i sitt yrke, som har tagit drönarkortet och registrerat sig. Hobbyflygarna återfinns framförallt i de yngre åldersgrupperna och de flyger i huvudsak i lite varmare väder. Vi tror att vi kommer se en ökning i den målgruppen framåt våren, säger Rémi Vesvre.

De nya reglerna, som gäller i hela EU, har tagits fram med anledning av en förväntad ökning av drönare i luftrummet. Det tar ca 5–10 min att registrera sig som operatör och 30–40 minuter att genomföra provet för drönarkort. Registrering kostar 50 kr per år och drönarkortet kostar 130 kr.

– Vi är precis i början av en accelererande ökning av drönaranvändandet. Att ta drönarkortet och registrera sig som drönaranvändare tar inte lång tid eftersom hela processen är digital. Sverige och Transportstyrelsen har haft stort fokus på att erbjuda smidiga digitala lösningar så att så många som möjligt ska kunna ta drönarkortet, säger Rémi Vesvre.

Precis som tidigare finns tre grundregler som alltid gäller vid drönarflygning: Man inte får flyga utom synhåll, inte flyga högre än 120 meter (utom i visa fall) och inte flyga på ett sätt som kan vara farligt för andra.

De största förändringarna i de nya reglerna:

Läs mer om reglerna, registrera dig som operatör och ta drönarkortet på www.transportstyrelsen.se/dronare

Nyhet/Pressmeddelande från: Transportstyrelsen