ONSDAG 10 FEBRUARI 2021


Bild av silviarita från Pixabay

Folkhälsoenkäten - Hälsa under pandemin

Hur mår befolkningen i Västra Götaland under pandemin? I 2021 års enkät undersöker Västra Götalandsregionen tillsammans med Folkhälsomyndigheten den frågan och andra för att se skillnader i hälsa och livsvillkor.

I dagarna skickas enkätundersökningen Hälsa på lika villkor ut till cirka 24 000 slumpvis utvalda västragötalänningar. I årets utskick ställs extra frågor om Covid-19 och dess påverkan på hälsan.

- Årets folkhälsoenkät är viktigare än någonsin, nu ställs frågor om hur invånarna mår under pandemin. Och under den pressade situation som vi har är de väldigt bra att enkäten också når de äldsta och många gånger mest utsatta. Det är viktigt när vi planerar framåt för att så gott vi kan underlätta för människor i Västra Götaland, säger Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Enkäten undersöker hur invånarna mår och visar vilka skillnader i hälsa och livsvillkor det finns mellan olika grupper i samhället. Med hjälp av resultatet från enkäten genomförs insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare i regionen.

Till denna omgång av enkäten kommer även frågorna att ställas till ett extra urval av den äldsta åldersgruppen 85 år och äldre för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin. Det handlar till exempel om ifall personerna har testat positivt för covid-19, undvikit att söka vård under coronapandemin eller fått inplanerade vårdbesök inställda.

Den nationella folkhälsoenkäten skickas sedan år 2004 ut regelbundet till befolkningen. Avsändare är Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera av landets regioner. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån och pågår fram till i mitten av maj. Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2021.

Nyhet/Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen