TISDAG 9 FEBRUARI 2021

Efterlevnad av covid-19-lagen i Västra Götaland vecka 5

Under vecka 5 involverade tillsynsarbetet både en fortsättning och uppföljning av tidigare insatser samt en gradvis övergång till fokus på mindre butiker och då företrädesvis butiker med paketutlämning. Även insatser inför alla hjärtans dag och sportlov har planerats eller påbörjats.

- I februari inträffar både alla hjärtans dag och sportlovet. Vi tänker att detta kan öka antalet besökare vid vissa typer av butiker och att sportlovsaktiviteter kan samla människor. Därför har vi under veckan planerat kontakt, eller redan kontaktat berörda verksamhetsutövare för att se till att de följer de regler och råd som finns för deras verksamhet, säger Kristina Höök Patriksson, tillsynsstrateg.

Bland de verksamheter som kan tänkas se ett uppsving i antal besökare runt alla hjärtans dag finns blomster- och smyckesbutiker. Ett urval av dessa verksamheter har under veckan kontaktats i tillsynssyfte. Även planering för kontakt med sportlovsrelaterade verksamheter, till exempel skidanläggningar i länet, är igång.

Utöver veckans proaktiva arbete inför stundande lov och speciella tillfällen har tillsynen av gym- och sportanläggningar samt större butiker fortsatt. Under veckan skiftade även fokus delvis till tillsyn av mindre butiker, då främst de som också har paketutlämning.

Det råder fortfarande en överlag positiv bild av hur regler och råd följs i länet och många sköter sig exemplariskt när det gäller att vidta de åtgärder som krävs. Det som syns i de tillsynsinsatser som återkopplats är ett fortsatt behov av information och dialog med verksamhetsutövare om hur de kan säkerställa maxantal och undvika att trängsel uppstår i vissa utrymmen, så som receptioner och entréer

Nyhet/Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland