TISDAG 9 FEBRUARI 2021

Uppmaning om återhållsamhet med vattenförbrukningen i Lidköping

Lidköpings kommun har gått ut med en uppmaning om återhållsamhet med vattenförbrukningen på grund av isbildning vid råvattenintaget i Lidköping, vilket medför svårigheter med att ta in vatten till vattenverket.

När isproppen kan vara löst är osäkert, beroende på väder och vind, och därför uppmanas nu allmänheten till återhållsamhet när det gäller vattenförbrukningen.

Uppmaningen gäller alla i Lidköpings kommun utom de hushåll som är kopplade till Läckö Vattenverk.