TISDAG 9 FEBRUARI 2021

Västtrafik börjar öppna framdörrarna igen

Under våren återöppnar Västtrafik framdörrarna på bussarna i regionen. Först ut är Borås stadsbussar. För att kunna öppna dörrarna på ett tryggt sätt för förare och resenärer monteras ett skyddsglas runt förarhytten. Förhoppningen är förbättrad service till resenärerna och minskad risk för trängsel vid på- och avstigning.

Sedan i mars har framdörren på Västtrafiks bussar varit stängd för resenärer och de främre sätena har varit avspärrade. Åtgärden vidtogs av Västtrafik tillsammans med de upphandlade trafikföretagen för att öka tryggheten hos förarna. Nu har Arbetsmiljöverket godkänt en lösning som gör det möjligt att kunna öppna dörrarna för påstigning igen. Lösningen, ett skyddsglas som monteras runt förarhytten, innebär en trygghet för både förare och resenärer.

– Att återgå till att ha påstigning via framdörren är viktigt för att föraren ska kunna ge resenärer en bra service och kontrollera biljetter. Det innebär även en minskad risk för trängsel vid på- och avstigning. Lösningen är noga framtagen tillsammans med Arbetsmiljöverket och skyddsombud för att säkerställa tryggheten, säger Anna Johansson, enhetschef affärsenheten på Västtrafik.

På de linjer där det tidigare funnits ombordförsäljning kommer resenärer åter kunna köpa vissa biljetter ombord. Det kommer även att bli tydligare för resenärer igen att biljetten ska visas upp vid påstigning, vilket bidrar till att säkra kollektivtrafikens intäkter.

Borås först ut

Dörrarna kommer successivt att öppnas på linjer i olika områden. I början av mars börjar man med stadstrafiken i Borås. Planen är att alla bussar i regionen ska kunna öppna framdörren till sommaren.

Nyhet/Pressmeddelande från: Västtrafik