MÅNDAG 8 FEBRUARI 2021


Bild av congerdesign från Pixabay

Undersökning blottar blåsmusikerbrist

131 orkestrar i Sverige har sagt sitt. En ny orkesterundersökning visar att det är stora problem att rekrytera blåsmusiker till landets orkestrar.

Orkesterundersökningen, som riktar sig till Sveriges fritidsmusicerande orkestrar, initierades av Blåsarsymfonikerna/Musikaliska och genomfördes av Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige i samarbete med RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, Sveriges Orkesterförbund samt Kulturskolerådet.

Symfoniorkestrar, kammarorkestrar, storband, musikkårer, blåsorkestrar, olika ensembleformer, akademiska orkestrar samt kultur- och musikskoleorkestrar m. fl. har deltagit i undersökningen.

Bland de orkestrar som har/vill ha oboe och fagott uppger samtliga (100 %) att dessa två instrument är svårrekryterade. Många orkestrar har också problem med att rekrytera eufonium (53 %), tuba (52 %), trombon (46 %) och valthorn (39 %).

En majoritet av orkestrarna upplever att deras största problem är nyrekrytering och återväxt. Anledningen uppges bl. a. vara nedlagda eller krympande kultur- och musikskolor vilket leder till minskad rekryteringsbas och stagnerad återväxt av musiker till landets orkestrar. Även försvagad synlighet av orkesterinstrument (i synnerhet blåsinstrument) bidrar till minskad efterfrågan från elever och därigenom instrumentallärare.

Den vanligaste organisationsformen bland de 131 svarande orkestrarna är ideell förening (68 %) och 54 % av orkestrarna har funnits i över 40 år. 82 % repeterar varje vecka.

Nyhet/Pressmeddelande från: Musikaliska