FREDAG 5 FEBRUARI 2021

IVO har utfört tillsyn av Götene kommuns äldreomsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har haft i uppdrag att göra tillsyn i Sveriges samtliga kommuner på grund av smittspridningen av covid-19. Fokus för tillsynen är om de äldre under pågående pandemi, får en individuell bedömning av vårdbehovet och om de får vård och behandling i enlighet med denna bedömning. Tillsynen är nu avslutad i Götene kommun och IVO hade ingenting att anmärka.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför med anledning av den pågående smittspridningen av covid-19 i Sverige en tillsynsinsats som inriktar sig på medicinsk vård och behandling för äldre som bor på särskilda boenden (äldreboenden).

Fokus för tillsynen är om de äldre under pågående pandemi, får en individuell bedömning av vårdbehovet och om de får vård och behandling i enlighet med denna bedömning.

Nu är tillsynen avslutad för Götene kommuns del.

Ingen anmärkning

IVO hade inga anmärkningar på Götene kommuns äldreomsorg utifrån sin tillsyn.

- Vi är jätteglada och stolta. Vi kan tacka vår fantastiska personal för att det ser ut som det gör! säger Eva Thimfors, socialchef på Götene kommun.

Nyhet/Pressmeddelande från: Götene kommun