FREDAG 5 FEBRUARI 2021

Vaccinationsläget i Götene: Nu har 5,5 procent fått sin första dos

Vaccineringen mot covid-19 är igång i Sverige. Här är de senaste siffrorna om hur det går i Götene kommun och Västra Götalands län.

Totalt har 575 personer i Götene fått sin första vaccindos fram till vecka fyra, enligt Nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 5,5 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

I hela Västra Götalands län har 32 951 doser getts ut fram till vecka fyra, vilket motsvarar 2,4 procent av den vuxna befolkningen.

Vaccinationstakten minskar i Västra Götalands län

Förra veckan fick totalt 3 823 personer sin första vaccindos i Västra Götalands län (veckostatistiken finns än så länge bara på regionnivå). Det är färre än veckan innan (-11 257 personer). Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.


Färre än var tioende 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför är det framför allt äldre som fått vaccin hittills.

I Västra Götalands län har nu 7,3 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos. Men skillnaderna är stora: 34,8 procent av de allra äldsta, 90-plussarna, har fått sin första dos, jämfört med bara 2,7 procent av 70- till 79-åringarna.


Västra Götalands län har vaccinerat färre än de flesta

Totalt har 276 008 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 3,4 procent av landets befolkning, fram tills 4 februari. 0,5 procent har fått bägge doser.

Jämfört med andra regioner är det förhållandevis få i Västra Götalands län som fått sin första vaccindos. Skillnaden mellan regionerna är betydande. Gotlands län har vaccinerat mer än tre gånger så stor andel av sin befolkning som Västernorrlands län.Nyhet/Pressmeddelande från: Nyhetstjänsten Newsworthy