ONSDAG 3 FEBRUARI 2021


Tält på operativ ledningscentral fågelinfluensa - Foto: Johan Loberg/Jordbruksverket

Fortsatt omfattande bekämpning av fågelinfluensa i Sverige

Arbetet fortsätter med att bekämpa smittan på de gårdar där fågelinfluensa har konstaterats för att förhindra att smittan sprider sig i landet. Vid det senaste fallet som konstaterades den 18 januari på en stor en värphönsbesättning i Mönsterås, Kalmar län, har tyvärr smittan spridits ytterligare vilket gör att samtliga djur på anläggningen nu avlivas och destrueras. Totalt handlar det om 2 miljoner höns. I och med att ytterligare byggnader på anläggningen berörs så utökas restriktionsområdet runt besättningen.

- Vi jobbar intensivt med smittbekämpningen för att skydda andra besättningar i närheten. Det gör vi genom att tömma stallarna och skicka fåglarna till destruktion så att anläggningen sedan kan saneras. Det är ett mycket omfattande och resurskrävande arbete. Tyvärr ställer det rådande vädret med kyla och snö till det för oss i smittbekämpningsarbetet, viruset trivs nämligen alldeles för bra i detta väder, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Smittbekämpning fortsätter

Sverige har sedan november haft fem bekräftade fall av fågelinfluensa i tamfjäderfäbesättningar. Runt om i Europa rapporteras kontinuerligt om nya fall. Djurägare i hela landet uppmanas vara extra uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet. Ett intensivt arbete pågår på anläggningar i Skåne och Kalmar län. Målsättningen är att snabbt stoppa smittspridningen. Restriktionsområde har satts upp runt besättningarna vilket innebär ytterligare skärpta krav kring bland annat att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar.

Höjd skyddsnivå i drabbade områden

Inom beslutade restriktionsområdena runt drabbade anläggningar i södra Sverige gäller skyddsnivå 3. Detta innebär ytterligare skärpta krav kring bland annat att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. I övriga Sverige gäller skyddsnivå 2.

Aktuella restriktionsområden

Djurägare i hela landet uppmanas vara extra uppmärksamma och skyndsamt ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet. Biosäkerhet är det viktigaste verktyget för att förhindra att fjäderfän drabbas av fågelinfluensa men även av andra smittsamma fjäderfäsjukdomar.

Nyhet/Pressmeddelande från: Jordbruksverket